DISCLAIMER

 

Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) die u ontvangt van Mi Lotta CommV zijn zorgvuldig samengesteld. Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden van de hierin verstrekte informatie kan Mi Lotta CommV geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van de berichten (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Mi Lotta CommV u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst

Mi Lotta CommV u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).