ALGEMENE VOORWAARDEN
Beste klant,

De hierna volgende verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op de verkoop van alle
artikelen die u terugvindt op de website van Mi Lotta CommV.
Mi Lotta CommV heeft het recht om op elk ogenblik zijn verkoopsvoorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen.

Wij willen er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs dat u dit aan ons meldt.

• 1. Uw bestelling
• 2. Prijzen
• 3. Levering + Leveringstijd
• 4. Betaling
• 5. Ruilen, Retourneren 
• 6. Persoonlijke gegevens
• 7. Beperkingen van aansprakelijkheid


1. Uw bestelling:

Procedure:
- Kies het gewenste artikel in de juiste kleur met de eventuele toebehoren. (bij problemen in keuze/kleur kan U ons     contacteren)

- Dit voeg je toe aan winkelmandje

- Gegevensinvoer                                                                                                                                                                                     

- Uw kiest uw betaalmethode (bestellen met betaalverplichting)

- Bij afrekenen wordt u doorverwezen naar de betalingssite

- Uw bestelling wordt geplaatst

- Uw ontvangt een e-mail ter bevestiging

- U krijgt een verzendbevestiging van zodra wij uw bestelling hebben verstuurd naar het door U opgegeven adres

 

Mi Lotta CommV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. Als klant bent u verantwoordelijk voor alle zendingen van Mi Lotta CommV die u toekomen op de door u opgegeven woonst- of leveringsadres.
Mi Lotta CommV behoudt zich het recht om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de klant de reden van de weigering worden meegedeeld.
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen U en Mi Lotta CommV wanneer wij de bevestiging en betaling ontvangen van uw bestelling.
De administratie van Mi Lotta CommV geldt als bewijs van de door u aan ons verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door ons verrichte leveringen.
Mi Lotta CommV erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling en het accepteren van deze algemene voorwaarden erkent U dit eveneens.

2. Prijzen:

Alle prijzen zijn aangeduid in EURO. Deze prijzen omvatten alles (BTW inclusief),
De verzending is gratis vanaf 100€ 
Mi Lotta CommV heeft wel het recht de aangeduide prijs te wijzigen, en dit voor u een bestelling plaatst.

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, of tot het einde van de vooraf bepaalde actietermijn.

3. Levering en Leveringstijd:

De bestelde goederen worden zo snel mogelijk na het afwerken van de online bestelprocedure op het leveringsadres bezorgd.

Mi Lotta CommV doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product zo snel mogelijk ontvangt.
De leveringstijd is gemiddeld 3 dagen tot een maximum van 14 dagen.
Indien deze termijn wordt overschreden of het artikel niet meer te verkrijgen is, wordt de klant tijdig verwittigd en heeft hij het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Mi Lotta CommV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen. Wij zorgen ervoor dat bij de verzending uw goederen zo goed mogelijk verpakt zijn. Indien er toch artikels beschadigd zijn bij aankomst dient u ons hiervan op de hoogte brengen binnen 24 uur na ontvangst.

OPGELET!!
Indien de klant gebruik maakt van een alternatief leveringsadres dan het factuuradres bv. een Postpunt e.d. dan is de klant zelf verantwoordelijk om deze op tijd af te halen, de pakketdienst stuurt een herinneringsmail na 2 dagen. Als de pakketdienst de bestelling noodgedwongen retour stuurt naar ons omdat deze niet tijdig opgehaald werd door de klant, gaan wij u proberen te contacteren en kan de bestelling alsnog afgehaald worden bij ons of desgewenst terug opgestuurd worden, uiteraard mits betaling van de extra verzendkosten.

Indien geen overeenkomst zullen we de bestelling annuleren. Hier zal een administratieve kost voor aangerekend worden aan de klant. (vermits wij onze verplichting tot tijdig verzenden goed nakwamen en de klant zijn verantwoordelijkheid op zijn ingegeven leveringsadres niet nakwam). Dit zal dan verrekend worden met het betaalde bestelbedrag.

Indien wij geen reactie krijgen van de klant, zijn wij genoodzaakt om de bestelling volledig te annuleren en worden de goederen teruggeboekt. Als de klant het resterende bestelbedrag ( bedrag na aftrek van de kosten) terug wenst, dient deze ons te contacteren binnen een termijn van 1maand nadat de goederen retour kwamen. 

 

4. Betaling:

De betaling gebeurt steeds in EURO.
De betalingen kunnen verricht worden met VISA, MasterCard, Ideal , Bancontact/Mrcash (Enkel Europese kredietkaarten) of via overschrijving.
Alle online betalingen worden maximaal beveiligd. 
Mi Lotta CommV is niet verantwoordelijk voor mogelijke extra kosten die voortvloeien uit bankkosten.
De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische en Europese wetgeving.

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Turnhout.

Overschrijvingen:

IBAN CODE: BE29068945307564
BIC CODE: GKCCBEBB 

 

5.Ruilen en Retourneren:

B2B : onze zakelijke klanten kunnen niet retourneren!

De volgende regels zijn van toepassing op onze particuliere klanten:

Toegelaten retourprocedure:

Vanwege hygiënische redenen kunnen pruiken, haartoppers en andere haartoevoegingen niet worden geaccepteerd als retour indien gedragen omwille van het risico op kruisinfectie (hoofdhuid / haar / huid)tussen personen. Dit is om hygiënische en gezondheidsredenen voor zowel uzelf als anderen.  Zodra het product is gedragen en gewijzigd kan het dus niet worden terugbetaald of geretourneerd vanwege het risico op kruisbesmetting. Dit is in overeenstemming met de wetgeving in de EU betreffende producten met betrekking tot hygiëne en gezondheid. De verpakking rondom het haarwerk die de klant ontvangt wordt beschouwd als de hygiëneverzegeling.

RICHTLIJN 2011/83/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 25 oktober 2011

HOOFDSTUK III

CONSUMENTENINFORMATIE EN HERROEPINGSRECHT VOOR OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND EN BUITEN VERKOOPRUIMTEN GESLOTEN OVEREENKOMSTEN

Artikel 16

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

De lidstaten voorzien niet in het in de artikelen 9 tot en met 15 bedoelde herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten betreffende:

e)

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

               

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=NL#d1e1116-64-1

Als we een retour van een pruik / topper / haartoevoeging toestaan ​​vanwege een fabricagefout e.d., mag deze op geen enkele manier gewijzigd zijn! Dus niet; gekamd, geborsteld of gestyled, haarscheiding veranderd, cap maat gewijzigd, clips geopend...zowel de doos als het artikel horen in originele perfecte staat te zijn,  met alle kaartjes e.d. aanwezig! 

Wanneer de verpakking nog steeds verzegeld is, dan staan we toe om te ruilen of te retourneren, gelieve ons eerst op de hoogte te stellen en ons uw probleem mee te delen om toelating te vragen!

Volgens de verkoopregels op afstand en de online verkoopregels in de EU, hebt u het recht om uw aankoop binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te annuleren/retourneren. Mi Lotta CommV kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen,

Neem steeds eerst contact op met ons!

(Onderaan deze pagina vindt u het modelformulier van herroeping)

De kosten en het risico van de zending voor het retourneren of omruilen zijn voor rekening en op verantwoordelijkheid van de klant. We raden ten zeerste aan om de retourzending aangetekend aan ons terug te sturen! Dit is in uw eigen belang om geen risico te nemen bij problemen met koeriersdiensten etc. 

Nadat we een geretourneerd artikel hebben ontvangen, zullen we het artikel controleren om te zien of het in dezelfde staat verkeert als toen het bij ons werd verzonden. Als we vaststellen dat het geretourneerde artikel niet in dezelfde staat verkeert als toen het werd verzonden, sturen we een e-mail met een verklaring waarom we geen teruggave of terugbetaling kunnen toelaten of als er een waardevermindering zal toegepast worden. We bieden aan om het artikel aan de klant te retourneren, waarbij de verzendkosten door de klant worden gedekt. (Artikels worden geretourneerd met een service waarvoor een handtekening bij levering is vereist.)

Pruiken, haarstukken, etc. worden enkel terugbetaald of geruild met teruggave van het origineel factuur!

Voor artikelen waarbij terugbetalingen worden toegelaten door ons, wordt de terugbetaling binnen 14 kalenderdagen na ontvangst uitgevoerd.

Let op: De volgende artikelen kunnen niet geretourneerd en terugbetaald worden:

GOEDEREN DIE BIJ ONS TER PLAATSE AANGEKOCHT ZIJN OF AFGEHAALD; DEZE ZIJN GECONTROLEERD, GEPAST EN DUS OOK GOED BEVONDEN DOOR DE KLANT, DEZE KUNNEN WE NIET RETOUR NEMEN.

Artikelen van uitverkoop, speciale bestellingen, aangepaste artikelen, geruilde artikelen, haarverzorgingsproducten en accessoires, bestellingen geleverd aan landen buiten de Europese Unie en B2B-klanten.

 

Garantie

Kwaliteitscontroles worden vóór verzending door de fabrikant én door Mi Lotta CommV uitgevoerd op al onze pruiken, toppers en haartoevoegingen.

Als u denkt dat uw artikel defect is of een productiefout lijkt te hebben, neem dan eerst contact met ons op via info@mooihaarwerk.be met uw bestelnummer en aard van het probleem.

De fabrieksgarantie bedraagt 3 maanden (niet geldig op lacefront)

Deze garantieperiode gaat in vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op de factuur.

Als we een retour van een pruik / topper / haartoevoeging toestaan ​​vanwege een fabricagefout, mag deze op geen enkele manier zijn gewijzigd, gekleurd, geknipt, textiel ingenaaid,...

Wanneer het haarwerk of haarstuk na aankoop een fabricagefout lijkt te hebben, zal deze terug naar de fabrikant/leverancier worden gestuurd, zodat deze het haarwerk/haarstuk kan beoordelen op eventuele tekortkomingen/productiefouten en vervolgens beslissen zij of ze het artikel voorzien van een reparatie of vervanging.

Tijdens deze verificatieperiode is Mi Lotta Commv. niet verplicht om een ander haarwerk in bruikleen aan te bieden aangezien nog niet geweten is wat de oorzaak is van het defect.

De garantie verzekert de reparatie of de vervanging van het model of een soortgelijk model indien niet meer leverbaar, maar houdt in geen geval een terugbetaling van de aankoopsom in.

De garantie is alleen van kracht indien u zich volledig heeft gehouden aan de onderhoudsvoorschriften van onze fabrikanten/leveranciers en hun specifieke onderhoudsproducten die hiervoor nodig zijn.

Wanneer komt de garantie te vervallen:

1.Onkundig gebruik:

*Andere verzorgingsproducten gebruikt

*Kleuring/ontkleuringsproducten gebruikt

*Plaatsen van een  permanent

*Blootstellen aan extreme omstandigheden, zoals warm föhnen, stralingswarmte, verbranding, stoten, schade door scherpe   voorwerpen, wrijving (ook door sjaals en hoge kragen)

*Vernieling (anders dan bij normaal gebruik verwacht mag worden)

*Onnatuurlijke slijtage op kenmerkende plaatsen door bijvoorbeeld krabben,...

*Als de pruik/haarstuk gedragen wordt tijdens de slaap

*Innaaien van extra's zoals, klemmetjes, rekjes, extra stoffen...

2.Wanneer er sprake is van overmatige transpiratie of overmatige talgafscheiding 

 

Alle artikelen die online aangekocht werden moeten aangetekend teruggestuurd worden naar onderstaand adres:

Mi Lotta CommV  
Rode-Leeuwstraat 11
2200 Herentals
Belgie. 

0494852481

info@mooihaarwerk.be

BELANGRIJK! Niet - toegelaten retourzendingen zijn verboden!

Als een niet-toegelaten retourzending wordt gedaan (zonder toestemming/medeweten van verkoper), wordt er contact opgenomen met de afzender/koper en wordt de gelegenheid geboden om het artikel te retourneren naar de koper, op voorwaarde dat de afzender/koper wordt geïdentificeerd! Alle kosten die zijn gemaakt tijdens de niet-toegelaten retourprocedure zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Mi Lotta CommV is niet aansprakelijk voor de gemaakte kosten. Als de afzender/koper niet binnen 7 kalenderdagen contact maakt, of als er geen manier is om contact op te nemen met de koper, worden de items maximaal 7 kalenderdagen bewaard voordat ze opnieuw worden bevoorraad / teruggestuurd naar de leverancier, wij zullen de bestelling dan volledig annuleren.  

Zodra het product is gedragen en/of gewijzigd naar welke vorm dan ook, kan deze niet worden terugbetaald of geretourneerd vanwege het risico op kruisbesmetting (van huid/haar op huid/haar). Dit is in overeenstemming met de wetgeving in de EU betreffende producten met betrekking tot hygiëne en gezondheid. De verpakking/doos die de klant ontvangt wordt beschouwd als de hygiëneverzegeling. 

Dit zijn algemene voorwaarden die niet gewijzigd kunnen worden.

Alleen op deze manier kunnen wij garanderen dat gloednieuwe artikelen die bij ons gekocht zijn, nooit door iemand anders zijn gedragen.

RICHTLIJN 2011/83/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 25 oktober 2011

HOOFDSTUK III

CONSUMENTENINFORMATIE EN HERROEPINGSRECHT VOOR OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND EN BUITEN VERKOOPRUIMTEN GESLOTEN OVEREENKOMSTEN

Artikel 16

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

De lidstaten voorzien niet in het in de artikelen 9 tot en met 15 bedoelde herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten betreffende:

e)

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

               

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=NL#d1e1116-64-1

6. Uw persoonlijke gegevens:

Mi Lotta CommV doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden doorgegeven.
U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand.
Onze policy betreffende privé gegevens bescherming voldoet aan de Europese wetgeving ingegaan op 25 mei 2018. Mocht u vragen of opmerkingen hierop hebben gelieve deze per mail te melden op info@mooihaarwerk.be

7. Beperkingen van aansprakelijkheid:

Mi Lotta CommV is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door; staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Mi Lotta CommV, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Mi Lotta CommV .
Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.
Mi Lotta CommV behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.
Teneinde misverstanden te vermijden hebben wij ervoor gezorgd dat onze site niet alleen
gedetailleerd is, maar ook duidelijk. Mi Lotta CommV bepaalt dat zij niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten. Het is inderdaad altijd mogelijk dat de vermelde gegevens niet 100% overeenstemmen met de realiteit, ondanks onze voortdurende controle.
Het feit dat als de klant bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat
hem geenszins van hun toepassing.
Deze algemene voorwaarden evenals hun inhoud, kunnen wereldwijd worden geraadpleegd, maar ze werden uitsluitend opgemaakt voor klanten woonachtig in de Benelux.

De hoofdzetel van Mi Lotta CommV is gevestigd in Belgie , Rode - Leeuwstraat 11, 2200 Herentals, Belgie.

info@mooihaarwerk.be

Contactpersoon; Lieselotte De Kinder.

0494852481
BE0787945153